Bagaimana Menuntut Ilmu? Kiat-Kiat Agar Belajar Agama Lebih Terarah -

by - November 18, 2021

Judul : Bagaimana Menuntut Ilmu? Kiat-Kiat Agar Belajar Agama Lebih Terarah

Penyusun :  Yulian Purnama  

Penerbit : fawaid kangaswad

Tahun : 2020

Halaman : iv 94 hlm, 14x20 cm

ISBN : -


      Menuntut ilmu agama termasuk amal yang paling mulia, dan ia merupakan tanda dari kebaikan. Rasulullah Shalallahu’alaihi Wasallam bersabda, “Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, akan dimudahkan untuk memahami ilmu agama” (Muttafaqun 'alaihi). Hal ini dikarenakan dengan menuntut ilmu agama seseorang akan mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat baginya untuk melakukan amal shalih. 
    Allah ta’ala juga berfirman (yang artinya), “Dan Allahlah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan hudaa dan dinul haq” (QS. At Taubah: 33). Dan hudaa di sini adalah ilmu yang bermanfaat, dan maksud dinul haq di sini adalah amal shalih. Dan Rasulullah Shalallahu’alaihi Wasallam memberi nama majlis ilmu agama dengan ‘riyadhul jannah’ (taman surga). Beliau juga memberi julukan kepada para ulama sebagai ‘waratsatul anbiyaa’ (pewaris para Nabi). 
    Demikian besar keutamaan dari ilmu dan menuntut ilmu agama. Namun banyak di antara kaum Muslimin yang belum mengetahui bagaimana cara menuntut ilmu agama yang benar, sehingga ia mendapatkan ilmu yang kokoh dan bermanfaat. Bahkan sebagian penuntut ilmu mereka menuntut ilmu tanpa arah, tanpa metode, tanpa aturan, sehingga bertahun-tahun ia menuntut ilmu namun tidak banyak peningkatan dari sisi ilmu dan amal

You May Also Like

0 Comments